Chúng tôi thông tin về chính sách vận chuyển và thi côn để khách hàng nắm rõ.

1. Chính sách thi công

  • Đơn vị thi công, lắp đặt và vận chuyển: Thế giới nhôm đúc
  • Địa điểm lắp đặt: là địa chỉ công trình được khách hàng đặt hàng, có ghi trong hợp đồng thỏa thuận kinh tế giữa 2 bên.
  • Thời gian thi công và lắp đặt:  Thời gian thi công và lắp đặt được ghi rõ trên hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên.
  • Ngày kết thúc thời gian thi công và lắp đặt là ngày bàn giao/thanh lý hợp đồng để làm cơ sở tính thời gian bảo hành.

2. Chính sách vận chuyển

Chi phí vận chuyển và lắp đặt: miễn phí.

Trách nhiệm đơn vị thi công, lắp đặt và vận chuyển

  • Thi công theo đúng bản thiết kế đã thỏa thuận với khách hàng.
  • Lắp đặt, bàn giao đúng thời gian đã thỏa thuận trên hợp đồng.
  • Sử dụng đúng vật liệu đã ký trên hợp đồng. Sử dụng đủ, đạt chất lượng và khối lượng tiêu chuẩn cho các sản phẩm nhôm đúc đã thỏa thuận với khách hàng.
  • Trong quá trình sản xuất và thi công luôn đảm bảo khu vực sản xuất vệ sinh, an toàn, đảm bảo công tác phòng cháy nổ, an toàn cho người lao động.
  • Phạm vi vận chuyển, thi công và lắp đặt: trên toàn quốc.